Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 28 Μάιος 2014 13:09

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ λόγω αλλαγής επωνυμίας και παράτασης ισχύος των Π.Ο. για το έργο: «Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση «Πλατύ» Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δ. Αγρινίου Π.Ε. Αιτ/νίας»

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ λόγω αλλαγής επωνυμίας και παράτασης ισχύος των Π.Ο. για το έργο: «Λατομείο σχιστολιθικών πλακών στη θέση «Πλατύ» Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δ. Αγρινίου Π.Ε. Αιτ/νίας»