Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 03 Ιούνιος 2014 13:24

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας 1001300 ΑΡΑΞΟΣ», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας 1001300 ΑΡΑΞΟΣ», ιδιοκτησίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.