Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 04 Ιούνιος 2014 10:16

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Οδικός άξονας Αστακός – Ιονία Οδός: Τμήμα Αστακός – Πλατυγιάλι, Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Οδικός άξονας Αστακός – Ιονία Οδός: Τμήμα Αστακός – Πλατυγιάλι, Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.»