Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 04 Ιούνιος 2014 14:00

Φάκελος ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5,54 MWp (έργο 1)

Φάκελος ΜΠΕ για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5,54 MWp (έργο 1)», στη θέση Μακρυχώρια Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας, της εταιρείας ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής του έργου στην εταιρεία ΑΜΒΡΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.