Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 05 Ιούνιος 2014 15:46

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΜΥΗΣ ισχύος 5,835 MW, στη θέση Νησάκι ποταμού Σελινούντα, Δ.Δ. Τέμενης, Δ. Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαίας»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΜΥΗΣ ισχύος 5,835 MW, στη θέση Νησάκι ποταμού Σελινούντα, Δ.Δ. Τέμενης, Δ. Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαίας»