Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 24 Ιούνιος 2014 11:26

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έγκριση ΑΕΠΟ για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας ΑΡΑΞΟΣ Α/Τ (0010025)»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Έγκριση ΑΕΠΟ για τον σταθμό κινητής τηλεφωνίας ΑΡΑΞΟΣ Α/Τ (0010025)», ιδιοκτησίας ΟΤΕ Α.Ε.