//
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016 17:51

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Βορ. άκρο παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) – Νοτ. άκρο παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Βορ. άκρο παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) – Ιωάννινα (Ελεούσα)»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ. αρ. 141564/25.7.2005 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. του έργου: «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Βορ. άκρο παράκαμψης Αγρινίου (Κουβαράς) – Νοτ. άκρο παράκαμψης Άρτας (Κομπότι) και Βορ. άκρο παράκαμψης Άρτας (Φιλιππιάδα) – Ιωάννινα (Ελεούσα)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείου αδρανών υλικών στη θέση ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ Αμφιλοχίας για τις ανάγκες κατασκευής του αυτοκινητόδρομου.