//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 22 Σεπτέμβριος 2016 17:52

Φάκελος τροποποίησης της Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργου: «Μικρή περιμετρική Πατρών – Κόμβος εξόδου»

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αρ. 84269/10-6-2002 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έργου: «Μικρή περιμετρική Πατρών – Κόμβος εξόδου» (όπως ισχύει) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εργασιών αποκατάστασης κατολισθήσεων και αστοχιών στο τμήμα από Χ.Θ. 0+150 έως Χ.Θ. 0+980.