Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2016 15:19

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο «Θαλάσσια μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 150 τόνων/έτος της PLAGTON ΑΕ»

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο «Θαλάσσια μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 150 τόνων/έτος της PLAGTON ΑΕ σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 15 στρ. στη θέση «Βερίνα» Αλυζίας, Δήμου Ξηρομέρου, Αιτωλ/νίας».