//
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2016 14:44

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και μονάδα διαλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΑΕΠΟ για το έργο: Μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και μονάδα διαλογής και αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, στη θέση «Μαγούλα» Δ.Δ. Βυτιναίικων, Δ. Πύργου, Π.Ε. Ηλείας.