Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 05 Δεκέμβριος 2017 16:39

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη επικαιροποίησης-επικύρωσης οριογραμμών ρεμάτων Βαρειάς, Σκάλας & Λαγκαδούλας Δ.Ε. Ναυπάκτου», με φορέα το Δήμο Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας