Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2017 15:15

Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αρ.2379/143348/29-10-2015 (ΑΔΑ: 7Μ7ΦΟΡ1Φ-94Ψ) ΑΕΠΟ για το έργο: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία 1002305 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», ιδιοκτησίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. ...