Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Ιανουάριος 2018 13:28

Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης δυναμικότητας 230 Ι.Ζ.», ιδιοκτησίας «Ι. ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση «ΧΑΛΙΑ», ΤΚ Γαλατά, ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας