Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2018 17:38

Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου: «Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΤΥ) 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ», με φορέα τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας