Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Σεπτέμβριος 2014 13:34

Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας

13/08/2014: Κατατέθηκε Αίτηση Εργασιών Εκσκαφής από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.