Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 30 Σεπτέμβριος 2015 11:06

Διέλευση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Κατατέθηκε Αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης από πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας