//
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Φεβρουάριος 2016 10:52

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Με την από 19-01-2016 αίτηση έχει ζητηθεί από εταιρεία χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της ΠΔΕ. Το δίκτυο αυτό θα διέλθει σε τμήματα της 22ης, 20ης, 18ης,17ης,19ης,8ης,9ης,10ης,11ης,14ης και 16ης Επαρχιακής Οδού. Τα τμήματα φαίνονται στο αναρτημένο σχέδιο (σε μορφή PDF)