//
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2016 09:17

Δημοσιοποιηση Αιτησεως Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών στο Δήμο Πάτρας

Σε συνέχεια της από 31-10-2016 αιτήσεως παρόχου για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών στο Δήμο Πάτρας, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑ της ΠΔΕ, γινεται η αναρτηση της μαζί με το συννημενο απόσπασμα Google Earthe στον ιστοτοπο της ΠΔΕ όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ αριθ 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012).