//
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Μάρτιος 2017 10:13

Δημοσιοποιηση Αιτησεως Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών στο Δήμο Πάτρας

Σε συνέχεια της από 20-02-2017 αιτήσεως παρόχου για την Χορήγηση Δικαιωμάτων Διέλευσης Οπτικών Ινών στο Δήμο Πάτρας, στην Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕΑ της ΠΔΕ,  γινεται η αναρτηση της μαζί με το συννημενο απόσπασμα Google Earthe στον ιστοτοπο  ης ΠΔΕ όπως προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ αριθ 725/23/4-1-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5/Β/5-1-2012).