Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 07 Σεπτέμβριος 2018 11:46

Στο ευρωπαϊκό έργο TRITON για την παρακολούθηση της διάβρωσης των ακτών η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υπογραφής σύμβασης για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος, με αντικείμενο την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης και οδηγιών για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση και καθιέρωση κατάλληλων περιβαλλοντικών συστημάτων ελέγχου και ξεκίνησε η υλοποίηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό έργο: TRITON – (Development of management Tools and directives for immediate protection of bIodiversity in coastal areas affected by sea erosion and establishment of appropriate environmental control systems) που  εντάσσεται στο πρόγραμμα Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 και χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (85% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και 15% ΠΔΕ).

Οι παράκτιες περιοχές της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας πλήττονται από εκτεταμένη διάβρωση ακτών, τόσο λόγω φυσικών αιτίων (εκτεταμένες προσβολές, θυελλώδεις άνεμοι, υψηλά κύματα και ισχυρά ρεύματα), όσο και ανθρωπογενών, όπως η αστική επέκταση, η τουριστική ανάπτυξη, οι παράκτιες υποδομές. Παρά το Πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ICZM) στη Μεσόγειο που υπογράφηκε το 2008, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα.

Στο πλαίσιο του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει στον Νομό Αχαΐας δύο Μετεωρολογικούς σταθμούς, δύο παλιρροιογραφικούς σταθμούς και ένα κυματογράφο (ωκεανογραφικό σταθμό) για την μελέτη του φαινομένου. Τα αποτελέσματα του έργου θα κοινοποιηθούν μέσω ενημερωτικών ημερίδων και ενημερωτικών δράσεων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου. Οι υπόλοιποι εταίροι από την Ελλάδα είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ. Από την Ιταλία, η Περιφέρεια Απουλίας (επικεφαλής) και το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24μηνη και θα ολοκληρωθεί στις  16 Απριλίου 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του  είναι 858.489,59 ευρώ.

Κύριοι στόχοι του έργου

 1. Η βελτίωση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται για την διαχείριση της παράκτιας ζώνης.
 2. Η μείωση και βελτιστοποίηση των δαπανών διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, με την παραγωγή και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων των ακτογραμμών μέσω της χρήσης διαδικτυακών εργαλείων (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών).
 3. Η υποστήριξη μέτρων για την ευρύτερη ενημέρωση και κατανόηση των προβλημάτων που προκαλούνται λόγω της διάβρωσης των ακτών, με στόχο τον σωστό σχεδιασμό υλοποίησης αποφάσεων ορθολογικής διαχείρισης των ακτών και την δημιουργία κατάλληλων εργαλείων περιβαλλοντικής εκτίμησης κάθε παρέμβασης που προτείνεται από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 4. Η μεταφορά της γνώσης από το δημόσιο στους τελικούς χρήστες (ωφελούμενους και επενδυτές) για την εξισορρόπηση των επιπτώσεων και των κινδύνων που προκαλεί η παράκτια διάβρωση.
 5. Η αξιολόγηση των υφιστάμενων μεθοδολογιών παρακολούθησης των ακτών και ο σχεδιασμός κατάλληλων εργαλείων εκτίμησης της διακινδύνευσης λόγω διάβρωσης. Για την ενσωμάτωσή τους στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πολιτικές σχεδιασμού και ανάπτυξης.
 6. Η υποστήριξη των παράκτιων δήμων και των τελικών δικαιούχων στην εύρεση πόρων και την πρόσβασή τους σε διακρατικά προγράμματα.
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 07 Σεπτέμβριος 2018 13:34
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.