Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2018 09:35

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 12:05