Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2019 10:42

16η Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019

Διευκρινίζεται ότι μόνο όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο ΔΣΑ με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να λάβουν μέρος στην 16η Διαπραγμάτευση.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 09 Ιανουάριος 2019 11:42