Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 25 Φεβρουάριος 2019 11:35

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση νέων ραφιών ντέξιον για την τακτοποίηση φακέλων αρχείου για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Δ.Ε.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Φεβρουάριος 2019 11:46