Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 08:57

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης έργου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ: 35Η (ΚΑΣΤΡΑΚΙ - ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ- ΚΟΜΠΟΤΙ), 36Η (ΠΕΤΡΩΝΑ-ΑΛΕΥΡΑΔΑ), 11Η (ΡΟΥΣΕΙΚΑ - ΣΠΟΛΑΙΤΑ), 51Η (ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΛΕΠΕΝΟΥ) ΚΑΙ 37Η (ΛΟΥΤΠΟ -ΣΤΑΘΑ)"

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 20 Σεπτέμβριος 2019 15:37