Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Νοέμβριος 2020 12:19

Δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2022» προϋπολογισμού 4.330.000€ με ΦΠΑ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας ή των πρανών των οδών, επουλώσεις λάκκων με ασφαλτόμιγμα, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, σήμανσης και τοποθέτησης ή τυχόν αντικατάστασης κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, εργασίες αποκατάστασης ή συμπλήρωσης - επέκτασης τεχνικών έργων, τμηματικά και όπου χρειαστεί στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου του Δήμου Καλαβρύτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 10:11