Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 02 Νοέμβριος 2020 14:03

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

<<ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ >>

Προϋπολογισμού: 4.800.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Κ.Ε. 2016ΕΠ50100003

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2020 18:54