Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 03 Δεκέμβριος 2020 22:31

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια συστήματος καταμέτρησης τουριστών για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «HERIT-DATA», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 06 Δεκέμβριος 2020 19:47