Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 04 Δεκέμβριος 2020 14:35

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ποσού έως 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 06 Δεκέμβριος 2020 19:49