//
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2021 07:31

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής/συμβουλευτικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτ. Προγραμματισμού για τη μεταβατική περίοδο ισχύος του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) ΠΔΕ»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Ιούλιος 2021 21:38