Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Νοέμβριος 2021 10:38

Πρόσκληση Π.Ε. Ηλείας για υποβολή ειδικών δικαιολογητικών κατακύρωσης των οριστικών αναδόχων της αριθμ. πρωτ. 255733/6347/15-09-2021 Επαναληπτικής διαπραγμάτευσης για τη Μεταφορά Μαθητών

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05 Νοέμβριος 2021 19:21