//
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 09 Δεκέμβριος 2021 14:28

Κοινοποίηση των αρ. 1487/2021 και 1503/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ στους συμμετέχοντες στη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/289878/4365/14-10-2021 2η διαπραγμάτευση μεταφοράς μαθητών

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 09 Δεκέμβριος 2021 17:12