Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022 09:27

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης διετούς διάρκειας για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών των Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022 16:00