Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2022 11:52

Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας για 24 μήνες Προϋπολογισθείσας δαπάνης 144.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2022 16:03