Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022 11:33

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο: «Προώθηση/Προβολή Αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες χώρες

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022 17:20