//
Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2014 11:19

Επαναληπτικός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός και σύναψη σύμβασης για την εγκατάσταση, δοκιμή καλής λειτουργίας, τον περιοδικό έλεγχο και την απεγκατάσταση έως επτά (7) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα

Προκηρύσσουμε επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και σύναψη σύμβασης για την εγκατάσταση, δοκιμή καλής λειτουργίας, τον περιοδικό έλεγχο και την απεγκατάσταση έως επτά (7) συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) στη θάλασσα (Seatracs) συμπεριλαμβανομένων των τηλεχειριστηρίων τους μέχρι του ποσού 30.000,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε ισάριθμες παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών και υλικών που απαιτούνται.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2014 12:44