Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Ιούλιος 2015 11:38

Ανοιχτή πρόσκληση προς ωφελουμένους από το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους - Π.Ε. Αχαΐας

Η Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αχαΐας, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι δυνητικά ωφελούμενοι (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις στο επισυναπτόμενο έγγραφο) που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από 15.07.2015 έως 05.08.2015

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά

  • είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)
  • είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης (όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο).

Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2015 17:00