Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 24 Μάιος 2018 07:42

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου: Αποκατάσταση οδών - Μικρά τεχνικά ΕΟΔ ΠΕ Αιτωλ/νίας

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού,του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ-ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»

Προϋπολογισμού: 1.300.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Μάιος 2018 11:40