Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Απρίλιος 2015 13:08

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

1. Η   Γενική   Γραμματεία   Συντονισμού   του   Κυβερνητικού   έργου   είναι   αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία, που υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Συστάθηκε με τον νόμο 4109/2013 (άρθρα 14-24) με  αποστολή  το  συντονισμό  των  κυβερνητικών  δράσεων  και  με  σκοπό την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του έργου της κυβέρνησης.Αποτελεί  ένα  επιτελικό  όργανο  που  επωμίζεται  την  ευθύνη  της  εφαρμογής  των κυβερνητικών  σχεδιασμών  μέσα  από  τον  προγραμματισμό,  τις  προτάσεις,  την  οργάνωση, την   παρακολούθηση  και   το   συντονισμό  του  παραγόμενου  κυβερνητικού   έργου      σε οριζόντιο διϋπουργικό επίπεδο. 
2. Η  απαίτηση  για  απτές  αλλαγές  στις  διοικητικές  και  πολιτικές  λειτουργίες  του κράτους  προς  όφελος  της  κοινωνίας  και  του  δημόσιου  με  στοχευμένες  προτεραιότητες οδηγεί  στην  ανάγκη  στελέχωσης  της  Γενικής  Γραμματείας  Συντονισμού  με  μια  ισχυρή επιστημονική ομάδα στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες.