Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Μάιος 2015 11:34

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η  Μόνιμη  Ελληνική  Αντιπροσωπεία  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  ανακοινώνει  την προκήρυξη   πλήρωσης   δεκαεννέα   (19)   θέσεων   Εθνικών  Εμπειρογνωμόνων   στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  με  απόσπαση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  αρ.  7  του  ν.3320/2005,  και  της  απόφασης  C(2008)6866/12-11-2008  της  Επιτροπής 1 ,  με  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Απρίλιο και  τον Μάϊο του 2015.