Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα σε εξέλιξη:

 Όνομα Ρόλος Τομέας
ARIEL   Αγροδιατροφή
BALKANET   Αγροδιατροφή
CIAK   Πολιτισμός
CI-NOVATEC ΠΔΕ Επικεφαλής Επιχειρηματικότητα - Τουρισμός
CROSS THE GAP   Πολιτισμός
ESMARTCITY   Περιβάλλον
HarmoNIA   Περιβάλλον
HERIT-DATA   Τουρισμός
ICON-WOMEN   Επιχειρηματικότητα - γυναικεία επιχειρηματικότητα
INCUBA ΠΔΕ Επικεφαλής Αγροδιατροφή
INNOXENIA ΠΔΕ Επικεφαλής Τουρισμός
PATH   Τουρισμός
SPARC   Πολιτισμός
TAGs   Αγροδιατροφή
TRITON   Περιβάλλον
Authentic Olive net   Αγροδιατροφή
Creadis3   Επιχειρηματικότητα - Έξυπνη εξειδίκευση
Rural SMEs   Επιχειρηματικότητα - υπαίθρος
LIFE-IP   Περιβάλλον

 


 

Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί:

Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα

Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την Υλοποίηση Καθεστώτων Ενίσχυσης

Έρευνα για τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας