Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 26 Μάρτιος 2019 12:43

Συγκρότηση ομάδων αξιολογητών, Γνωμοδοτικών Επιτροπών και Επιτροπών Ενστάσεων από τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών των Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση του Υπομέτρου 4.1 "

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει ότι εκδόθηκε σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 133/Υ.Ο.Δ.Δ./18-03-2019) η συγκρότηση ομάδων αξιολογητών, γνωμοδοτικών επιτροπών και Επιτροπών Ενστάσεων από τα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών των Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση του Υπομέτρου 4.1 "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.