Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2022 11:38

Ανακοίνωση προς επιτυχόντες του Νο. 2/2022 Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας του οριστικού πίνακα κατάταξης βάσει της Νο. 2/2022 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ότι μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση και αποστολή του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε αυτούς, καταθέτουν στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Πάτρα, οδός Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β΄ Intracom, είσοδος από parking) τα εξής:

  • α) συμπληρωμένη αίτηση με τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης (επισυνάπτεται),
  • β) υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται),
  • γ) επίσης για την αποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη μισθοδοσίας των ωφελούμενων λόγω αναντιστοιχίας των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως ημερομηνία γέννησης, γραμματική διατύπωση ονόματος, κλπ), κρίνεται σκόπιμο να προσκομιστεί η φόρμα προσωπικών στοιχείων που είναι καταχωρημένη στο taxisnet από τη διαδρομή www.gsis.gr       ͢   MyTaxisNet   ͢         Προσωπική Πληροφόρηση  ͢       Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ωφελούμενοι προσέρχονται απαραίτητα με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν διευκρινήσεις: 2613 613437, -106, -430, -421

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2022 16:57