Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2016 10:47

Πληροφορίες και Διευκρινήσεις για το υπομέτρο 6.1

Μπορείτε να μπαίνετε στην παρακάτω διεύθυνση και να θέτετε ερωτήματα. Σημειώνουμε ότι καλό θα ήταν πριν θέσετε το όποιο ερώτημα, να έχετε διαβάσει την ΥΑ που διέπει το υπομέτρο 6.1 και να έχετε ανατρέξει στη βάση γνώσεων του helpdesk προκειμένου να δείτε σχετικές απαντήσεις για την προκήρυξη του προγράμματος νέων γεωργών.

 

Ερωτήματα στη διεύθυνση:

http://www.metro121.gr/new_farmer_helpdesk

 

Βάση Γνώσεων:

http://www.metro121.gr/new_farmer_helpdesk/knowledgebase.php