Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2017 09:52

Βιολογικοί Καθαρισμοί

Συντάκτης:  Ζώης Σπηλιόπουλος
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων προϋποθέτει την κατανόηση των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ που αφορά στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως αυτή εντάχθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία μέσω της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997, κυρίως λόγω της κατηγοριοποίησης - ιεράρχησης που γίνεται και η οποία, πρακτικώς, υποδεικνύει τον επιτακτικό ή μη χαρακτήρα των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η Οδηγία αυτή καθορίζει το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας, που πρέπει να παρέχεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων έργων ανάλογα µε τον ισοδύναμο πληθυσμό του οικισμού ή της συνένωσης οικισμών και το είδος του αποδέκτη. 

Κύριος στόχος της Οδηγίας, η οποία θεσμοθετήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1991, είναι η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυµάτων, η απόρριψη λυματολάσπης από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων και η διοχέτευση βιομηχανικών αποβλήτων ορισμένων κλάδων στο δίκτυο αποχέτευσης. 

Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου η Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προέκυψαν στους Βιολογικούς Καθαρισμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων με την εφαρμογή του άρθρ. 12 του Ν. 4014/2011 και για τον καταρτισμό προγράμματος παρακολούθησης και ετήσιας ενημερωτικής έκθεσης των προαναφερόμενων Βιολογικών που εξυπηρετούν αστικούς ιστούς ή συγκροτήματα οικισμών εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (άρθρ. 11 της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997), προέβη σε ελέγχους στο μέτρο του εφικτού στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ανά Περιφερειακή Ενότητα και οι οποίοι αφορούν :
1) Δειγματοληψία για την ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υδάτων που προέρχονται από την Ε.Ε.Λ.
2) Δειγματοληψία και έλεγχος για την απομάκρυνση των δύο θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα απόβλητα όπως το Άζωτο (Ν) και ο Φώσφορος (Ρ).
3) Ανάλυση της σύνθεσης της παραγόμενης ιλύος (βαρέα μέταλλα). 

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος διάθεσης, ήτοι η φύση και ο χαρακτήρας του αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων και κατ’ επέκταση η ποιότητα εκροής τους βάσει του αποδέκτη, αποτελούν το βασικό κριτήριο επιλογής του βαθμού επεξεργασίας των λυμάτων. Η παρουσίαση των εναλλακτικών τρόπων διάθεσης και του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας, με σχετικές παραπομπές στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα όρια εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων, παρουσιάζεται στον συνημμένο ενημερωτικό   Πίνακα Ι.

Επίσης στους συνημμένους ενημερωτικούς Πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ πραγματοποιείται κωδικοποίηση των διαδικασιών Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα επεξεργασίας αστικών λυμάτων δυναμικότητας μικρότερης των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων (ι.κ.) και δίνονται αναλυτικά διαγράμματα με σχηματική απεικόνιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των κατηγοριών Α1 και Α2.

Τέλος, στις συνημμένες ενημερωτικές Εκθέσεις για τις Ε.Ε.Λ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες από τη διενέργεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και για το φορτίο των εισερχομένων αποβλήτων, την ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων και τη σύνθεση της παραγόμενης ιλύος.


Πίνακας Ι : Ποιότητα εκροής – βαθμός επεξεργασίας λυμάτων βάσει του αποδέκτη.
Πίνακας ΙΙ : Διαδικασία περ/κής αδειοδότησης για ΙΠ < 2000 υποκατηγορίας Α1.
Πίνακας ΙΙΙ : Διαδικασία περ/κής αδειοδότησης για ΙΠ < 2000 υποκατηγορίας Α2.
Ετήσια απολογιστική Έκθεση των ΕΕΛ της ΠΔΕ έτους 2014.
Ετήσια απολογιστική Έκθεση των ΕΕΛ της ΠΔΕ έτους 2015.
Ετήσια απολογιστική Έκθεση των ΕΕΛ της ΠΔΕ έτους 2016.
Ενημερωτική Έκθεση ΒΙΟΚΑ 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022 09:47

Τελευταίο από Ζώης Σπηλιόπουλος

 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.