Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 24 Μάιος 2018 08:04

3η Τροποποίηση της υπ. αριθ. 199476/478/18-07-2017 Απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020

Εντάχθηκαν επιπλέον 21 δικαιούχοι νέοι γεωργοί στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», οι οποίοι θα ενισχυθούν με το συνολικό ποσό των 372.000 ευρώ.

Συνολικά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν ενταχθείστο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»1441 νέοι αγρότεςκαι είναι δικαιούχοι συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ύψους 28.194.500 €.

Επισυνάπτονται οι σχετικές αποφάσεις.