Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

Το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ έχει αναλάβει τη δράση της κατάρτισης ογδόντα (80) νέων άνεργων αγροτών στα πλαίσια της πράξης «Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ) - Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης  του Ανθρώπινου Δυναμικού  στον Πρωτογενή Τομέα».

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Δελτία Τύπου

Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες πετρελαιοειδών έτους 2014 και ενημέρωση για τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Δελτία Τύπου

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση Στοιχείων Ασφαλείας
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου», Προϋπολογισμού: 1.600.000,00€ (ΣΑΕΠ 501 με κωδικό
2014ΕΠ50100004)

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» με προϋπολογισμό έργου: 920.000€ με Φ.Π.Α. (Σ.Α.Ε.Π.501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004).

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 43η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών 32 & Αμερικής) την 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. προκειμένου να υποβάλλεται τις προσφορές σας για τα δρομολόγια μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου) για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 65.721,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι» με προϋπολογισμό έργου : 2.500.000,00€ με Φ.Π.Α (Σ.Α.Ε.Π.571 με κωδικό 2014ΣΕ57100004).

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της μελετης 1ου υποέργου με τίτλο: «Μελέτη Τμηματικής Οριοθέτησης και Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στον Ποταμό Σελινούντα σε μήκος 10 χλμ ανάντη της εκβολής», με προϋπολογισμό υποέργου: 256.057,00 €, της Πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» κωδικό ΟΠΣ: 5029222.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής οδού Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα». Προϋπολογισμού: 4.125.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100014)

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 18