Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Σας  πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 36 Ν.3918/2011, η έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς καθορίζεται στις 4-4-2011, ημέρα Δευτέρα, στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλ/νίας-Αχαΐας-Ηλείας και στις αντίστοιχες Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας.