Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου στον παραγωγό ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΣΠΥΡΟ του Αποστόλου, με Α.Φ.Μ.061942596 Δ.Ο.Υ Αμφιλοχίας, κάτοικο Κυψέλης του Δήμου Αγρινίου, για πώληση πορτοκαλιών και μανταρινιών – (ΙΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ).

Σελίδα 77 από 80