Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Μάρτιος 2021 12:13

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τη μονάδα «Παρασκευής & Συσκευασίας Διατηρουμένων Φρούτων & Λαχανικών» ιδιοκτησίας «ΡΟΜΠΟΤΗ Α. Ε.» που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρετής του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης