Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 22 Φεβρουάριος 2022 09:30

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για ελλιπείς ενδείξεις επί πινακίδας πώλησης προϊόντων προσφοράς και ύπαρξη διαφορετικής τιμής